Posted on

Vad omfattas av sambolagen?

Det som omfattas av sambolagen kallas med ett annat ord för samboegendom. Samboegendomen är exempelvis bostaden om den ägs gemensamt av parterna, möbler samt hushållsapparater som har köpts in för gemensamt bruk. Vid en separation så ska en bodelning ske. Vid bodelningen så ska saker som införskaffats för gemensamt bruk fördelas mellan parterna. Vem av parterna som har köpt sakerna är oväsentligt vid en bodelning om det är avsett för gemensamt bruk. Det finns dock vissa saker som inte ingår i bodelning vid separation. Några exempel på dessa saker är sparade tillgångar i form av pengar, fonder eller fordon. Har man dock betalt gemensamt för sådan saker är det väldigt viktigt att bevis för detta sparas.