Posted on

Hur fungerar sambolagen?

Sambolagen börjar gälla per automatik när två personer flyttar ihop i samma bostad och är skrivna på samma adress men inte lever i en gift relation. Man behöver dock inte registrera samboskapet till någon myndighet. Ingen av parterna får ha ett utomstående registrerat äktenskap med någon annan. Då det ibland kan vara lite svårt att fastställa att det handlar om samboäktenskap så är en bra riktlinje att följa då parterna har bott ihop i 6 månader eller mer. Det är dock inget krav. Om parterna redan har barn tillsammans så är det ett stark tecken på att det rör sig om ett samboskap. read more

Posted on

Vad omfattas av sambolagen?

Det som omfattas av sambolagen kallas med ett annat ord för samboegendom. Samboegendomen är exempelvis bostaden om den ägs gemensamt av parterna, möbler samt hushållsapparater som har köpts in för gemensamt bruk. Vid en separation så ska en bodelning ske. Vid bodelningen så ska saker som införskaffats för gemensamt bruk fördelas mellan parterna. Vem av parterna som har köpt sakerna är oväsentligt vid en bodelning om det är avsett för gemensamt bruk. Det finns dock vissa saker som inte ingår i bodelning vid separation. Några exempel på dessa saker är sparade tillgångar i form av pengar, fonder eller fordon. Har man dock betalt gemensamt för sådan saker är det väldigt viktigt att bevis för detta sparas. read more

Posted on

Om man inte kommer överens vid bouppdelningen

När man separerar så är det inte helt ovanligt att man kan bli oense om vissa saker. Om detta sker och utgör en så pass omfattande oenighet att saker inte kan fördelas korrekt så kan en  bodelningsförrättare utses. En bodelningsförrättare tillhandahålls av tingsrätten och kräver att minst en av parterna har ansökt om detta. Dennas uppgift är att medla och se till att egendom fördelas rättvist mellan parterna. Om det går så långt att parterna inte kommer överens överhuvudtaget så kan bodelningsförrättaren själv avgöra hur egendom ska fördelas på bästa lämpliga sätt mellan de två parterna. Om man å andra sidan är fullt överens så behövs ingen bodelningsförrättare. read more