Posted on

Information om sambolagen

Sambolagen som utfärdades för första gången 1987 gäller samboförhållanden där ingen av partnerna är gift. Lagen gäller den gemensamma bostaden och tillhörande. Man kan säga att sambolagen är en förenklad version av äktenskapslagen och bestämmer exempelvis vem som ska behålla vad och hur saker ska fördelas då parterna väljer att flytta ifrån varandra eller vid dödsfall.

För att ett par ska räknas som sambo så avses två personer som lever i en parrelation i samma bostad och är skrivna på samma adress.