Posted on

Hur fungerar sambolagen?

Sambolagen börjar gälla per automatik när två personer flyttar ihop i samma bostad och är skrivna på samma adress men inte lever i en gift relation. Man behöver dock inte registrera samboskapet till någon myndighet. Ingen av parterna får ha ett utomstående registrerat äktenskap med någon annan. Då det ibland kan vara lite svårt att fastställa att det handlar om samboäktenskap så är en bra riktlinje att följa då parterna har bott ihop i 6 månader eller mer. Det är dock inget krav. Om parterna redan har barn tillsammans så är det ett stark tecken på att det rör sig om ett samboskap.