Posted on

Om man inte kommer överens vid bouppdelningen

När man separerar så är det inte helt ovanligt att man kan bli oense om vissa saker. Om detta sker och utgör en så pass omfattande oenighet att saker inte kan fördelas korrekt så kan en  bodelningsförrättare utses. En bodelningsförrättare tillhandahålls av tingsrätten och kräver att minst en av parterna har ansökt om detta. Dennas uppgift är att medla och se till att egendom fördelas rättvist mellan parterna. Om det går så långt att parterna inte kommer överens överhuvudtaget så kan bodelningsförrättaren själv avgöra hur egendom ska fördelas på bästa lämpliga sätt mellan de två parterna. Om man å andra sidan är fullt överens så behövs ingen bodelningsförrättare.